Naše služby

Umývame okná a sklá všetkých druhov v akýchkoľvek miestach a výškach.

Využívame takmer všetky existujúce postupy a pomôcky.

Spôsoby čistenia:

umývanie zo zeme - bežne dostupné okná a výklady, dosiahnuteľné zo zeme

umývanie z rebríka - vysoké výklady, či vyššie položené okná

zlaňovanie - používa sa pri výškových budovách na umývanie sklenených plášťov, neotváravých okien, ale aj reklamných pútačov

vysokozdvižné plošiny - využíva sa na miestach, kam sa nedostanú ani „horolezci“, najmä, ak je budova zvláštne členitá a okná sú neotváravé

Umývanie okien